La presència jueva a Barcelona

Bjda. Santa Eulàlia, 4

Anamorfosis. Antiguitats

Antigüedades (compra y venta)

  Edat Mitjana

La presència jueva a Barcelona

Bjda. Santa Eulàlia, 4

La vida jueva a Barcelona no es documenta de forma clara fins al segle XII. No ens és encara possible datar els inicis de l’establiment de jueus a les terres que després seran Catalunya. (Imatge: The Barcelona Haggadah).

Anamorfosis. Antiguitats

Antigüedades (compra y venta)

Arqueologia industrial i científica. Òptica-Imatge-So-Comunicacions
Tot i que cal tenir present que Barcelona fou una fita important dins de l’antiga Via Augusta. Catalunya, doncs, s’anà forjant com a tal en un territori on ja hi havia una població jueva que feia segles que convivia amb la cristiana. El nom del darrer propietari jueu d’aquesta finca (s. XIV) és Jacob Cofen (o Cohen), el cognom del qual indica pertinença a la família sacerdotal, el llinatge més prestigiós, religiosament parlant, dins el judaisme (els cohanim eren els summes sacerdots del Temple de Jerusalem). La importància del llinatge familiar d’aquest individu estava reforçat pel fet que la seva muller pertanyia a la família Cap, una de les més antigues i notables de Barcelona. La data de 1852 que apareix a la tarja de ferro de la porta d’accés ens indica la cronologia de la reedificació d’aquesta casa. La seva construcció no ha deixat restes evidents del que havien estat els edificis preexistents, sobre els quals es recolzava la volta que cobria aquesta part del carrer.

Invents de la revolució industrial dels segles XIX i XX. Un recorregut a través del temps que ens permet conèixer objectes quotidians que han pertangut a una vida ja llunyana, que ara són dignes de col·lecció

Serveis: Arqueologia industrial i científica. Retro-Vintage.
Productes: OPTICA-IMATGE I SO.Microscopis, telèfons, ràdios, màquines d’escriure, fonògrafs, gramòfons, aparells elèctrics, màquines de fotografiar i varis de col·lecció i vintage,
Propietari: Ana Maria Amorós
Any de fundació 1986
Correu electrònic: info@anamorfosis.com
Telèfon: 93 3012943
Horari: De Dilluns a Dissabtes d’11 a 13,30 h i de 17,30 a 20,00h.

VULL ESCANEJAR UN ALTRE CODI