Un impressor que es saltava les normes

El Mesón del café

C/ llibretería #16

  Època Moderna

Un impressor que es saltava les normes

La confraria de Sant Jeroni agrupava i regulava l'ofici dels llibreters, que s’aplegaven principalment en aquest carrer. Els impressors, d’altra banda, no podien dedicar-se a vendre llibres, si bé no tothom obeïa aquesta norma.

El Mesón del café

C/ llibretería #16

Decorat com els cafès de principis del segle XX. Un racó emblemàtic al barri gòtic, per prendre un bon cafè.

Esteu admirant el Mesón del Café, un establiment emblemàtic, inaugurat l'any 1909 i regentat per Antoni. Sou, a més, en el costat del carrer que antigament hi havia més llibreters. L’any 1553 es constituí la confraria de Sant Jeroni que els agrupava. Aquesta institució regulava el seu ofici (els salaris, els preus, els horaris d’obertura, les condicions de treball dels aprenents...) i sobretot vetllava perquè ningú, sense el permís corresponent, es dediqués a fer d’impressor i de llibreter alhora. Aquesta era una irregularitat que fou habitual durant els dos segles següents. Miguel de Cervantes n'arribà a parlar a  El Quixot. Un dels impressors més reputats del carrer durant el segle XVII, Antoni Lacavalleria, fou denunciat l’any 1678 per aquest motiu: “En lo mateix carrer de la Llibreteria, sense ser llibreter, té un modo de magatzem que no pot dir-se botiga privada, sinó pública, i en ella ven tota sort de llibres (...) per ser aposento tan públic i descarat, que no hi ha botiga més pública en tot lo carrer”.

Decorat com els cafès de principis del segle XX, època en què es fonamenta aquest local. Un racó al barri gòtic per prendre un bon cafè i sentir-te com a casa. Pots degustar diversos productes però l’estrella de la carta és el cafè.

Mail: mesondelcafe@yahoo.es

Telèfon: 93 3150754

 

VULL ESCANEJAR UN ALTRE CODI