Les sitges del carrer de la Fruita: el magatzem més important del Call

Anduriña-Bar Café

La fruita, 3

  Edat Mitjana

Les sitges del carrer de la Fruita: el magatzem més important del Call

Al davant d’aquest edifici (Fruita, 4) les excavacions arqueològiques han posat al descobert una domus romana amb mosaics i sis sitges d’emmagatzematge de grans dimensions. (Imatge: Detall de les excavacions, on es descobriren les restes de la domus romana i les sitges medievals.)

Anduriña-Bar Café

La fruita, 3

Bar tradicional de Tapes, entrepans i begudes. Especialitats gallegas.

El conjunt de les sis sitges descobertes –amortitzades al segle XIII– és el testimoni medieval més important que tenim sobre l’emmagatzematge, suposadament de gra, dins el call. Les sitges es trobaven a l’illa on al seu interior hi havia un dels dos alfòndecs del call, però en  diferents finques jueves.

Les fonts documentals antigues permeten situar en aquest edifici (Fruita, 3) una finca que havia pertanyut al jueu David Isaac Capdepebre, la qual incloïa l’actual casa de Sant Honorat núm. 5. L’any 1389, David Isaac Capdepebre era un dels administradors de l’almoina per a estudiants pobres (o talmuttorà). L’estudi de la Llei (la Torà) constituïa un dels deures més importants per als jueus: Barcelona fou un centre de gran prestigi per a l’estudi i va atreure i formar bon nombre de savis i intel·lectuals.

L'any 1789, Esteve Castell va enderrocar l'antiga casa existent en aquesta parcel·la i hi va reedificar l'edifici que veiem avui. A la llinda de la porta d’accés es pot veure la data de 1790 i un castell, en referència al cognom del promotor.

Serveis: Hosteleria
Productes: Begudes, entrepans, tes i cafès.
Propietari: Mariano Garcia Muñoz
Correu electrònic: amparo_brey@hotmail.com
Telèfon: 93 318 0145


VULL ESCANEJAR UN ALTRE CODI