Carles II l’Embruixat

Teixits la Marta

C/ Llibretería #22

  Època Moderna

Carles II l’Embruixat

Es creia que el monarca (a la imatge) havia estat maleït. Va patir nombroses malalties al llarg de la seva vida. Amb l’objectiu de demanar la seva curació, es realitzaren celebracions que tingueren com a escenari els carrers de la ciutat.

Teixits la Marta

C/ Llibretería #22

Botiga especialitzada en la venda de tot tipus de teixits: llana, viscoses, cotons, sedes, així com cortinatges. Avui dia ofereix moda per a dona amb dissenys clàssics i excel · lents teixits.

Les celebracions cíviques organitzades pels governants no eren del gust de tothom. Els veïns del carrer Llibreteria n'hagueren de patir unes quantes. Una de les més sonades fou convocada per tal de demanar la millora de salut del rei Carles II l’Embruixat, un monarca dèbil i malaltís. A finals d’octubre del 1696 "...en la mitad de la calle había un arco triunfal de la misma hechura, que sustentaba una fábrica a modo de castillo y por sus puertas se veía pasar al reflejo de la luz, varias figuras” de tal manera que “se imposibilitó el paso de la calle”. Creieu que els veïns estaven massa contents amb aquestes estructures ? Recordeu que el carrer Llibreteria era un espai comercial de primer ordre i que tots aquests adorns obstaculitzaven el tràfec de persones i mercaderies. Per acabar-ho d'adobar, tot sovint eren els mateixos comerciants els que eren obligats a sugrafar el cost de les festivitats... Cornuts i pagar el beure !

El comerç es funda el 1934. Actualment és la segona generació qui el dirigeix. La botiga sempre s’ha especialitzat en la venda de tot tipus de teixits: llana, viscoses, cotons, sedes, així com cortinatges.

Des dels anys 1960 fins al 2010, es feien uns catàlegs de teixits per a petits confeccionistes i modistes, teniéndo més de 350 clients repartits a tot Catalunya i resta d’Espanya.

A partir de 1980 s’obre una nova secció de peces de senyora que ha anat incrementant la varietat de productes fins al dia d’avui. Oferint moda per a dona amb teixits d’excel · lent qualitat.

 

VULL ESCANEJAR UN ALTRE CODI