Una ciutat plena d’horts

barcel-one

C/ Llibretería #13

  Tardoantiguitat

Una ciutat plena d’horts

Entre els segles VI i XII l’illa formada pels carrers Llibreteria, Freneria i Paradís estigué deshabitada. Els espais buits es convertiren en horts. En aquest període fou habitual el cultiu dins de les ciutats.

barcel-one

C/ Llibretería #13

Espai d'art modern i contemporani, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies. La galeria exhibeix peces de joves artistes, edicions limitades, porcellanes, vés-les artístiques. barcel-one és un espai multifuncional amb la capacitat de reinventar-se com a avantguardista design shop.

Roberto Silvestrini fa un parell d'anys que regenta barcel-one. Molt i molt abans, entre els segles VI i XII, l’illa formada pels carrers Llibreteria, Freneria i Paradís va anar quedant progressivament despoblada. Els antics centres de poder romans, ara recordats com Miraculum, eren envoltats d’horts. És habitual la presència d’espais de cultiu dins mateix de les ciutats en aquest període. Durant els segles XI i XII encara s’hi documenten moltes parcel·les agrícoles. L’any 1146 un tal Pere Ramon, que era un prevere, va fer  donació d’unes cases a l’orde del Sant Sepulcre de Jerusalem. Eren uns immobles que comptaven amb un corral i un pou i que eren a prop del Miraculum. Les afrontacions de les cases que apareixen en la donació demostren que els usos comercials i residencials d’aquesta zona repuntaven. Heu de saber que a l’oest hi havia unes mansiones Paradisi (probablement les cases d’un magnat) i al nord, la casa d’un escrivà.

La galeria barcel-one ,  neix en el punt mes alt de la Barcelona romana. La decoració del local està inspirada en el nom del carrer. Una acollidora espai. El mobiliari s’ha deixat engalanar per mes de 3000 pàgines de llibres antics.
barcel-one és un espai multifuncional d’art modern i contemporani. Peces de Picasso, Dalí, Miró, Tàpies. També exhibeix l’obra de joves artistes, edicions limitades, porcellanes, vés-les artístiques i peces d’autor.

Web: http://www.barcel-one.com     Facebook: https://www.facebook.com/galeriabarcelone

Teléfono: 93 3103704      Email: info@barcel-one.com

 

VULL ESCANEJAR UN ALTRE CODI