La Sinagoga de Massot Evangenà

Galeria Mediterrània

Montjuic del bisbe 3 LOCAL 2

  Edat Mitjana

La Sinagoga de Massot Evangenà

Entre les diverses sinagogues existents al Call es troba la sinagoga particular de Massot Evangenà, un dels prohoms de l’aljama barcelonina, aixecada a la finca veïna de Sant Sever 4. (Imatge:Home assegut indicant la paraula “savi”. Haggadà de Kaufmann, Catalunya (s. XIV). Budapest.)

Galeria Mediterrània

Montjuic del bisbe 3 LOCAL 2

Galería d’art. Quadres, ceràmiques, fotografia i escultures.
Massot Evangenà és, sens dubte, el membre més preeminent dels darrers moments de vida del call barceloní, durant la darrera meitat del segle XIV. Tenia el seu casal principal al carrer de la Font (Sant Honorat), a tocar de l’alfòndec. Després de l’abolició de l’aljama, la seva fou la finca més ben valorada de tot el conjunt de cases del call. Evangenà, que prengué com a convers el nom de Llorenç de Santcliment, va ser financer de Pere el Cerimoniós i membre de la casa de l’infant Joan. Dins la comunitat, va ser diverses vegades secretari de l’aljama (1358, 1363 i 1366-67). Va obtenir del rei Joan permís per erigir una sinagoga particular, que va situar al cap dels actuals carrers de Sant Domènec i Sant Sever.

Propietari: RAMON GARCIA LLAMPAYAS

Correu electrònic: rgllampayas@hotmail.com

Telèfon: 608086863

Horari: 10 h. a 20 h.

 

VULL ESCANEJAR UN ALTRE CODI