L’antic Carrer dels Banys Freds

Porcelanas Pepa.

Arc de Sant Ramón del Call, 5

  Edat Mitjana

L’antic Carrer dels Banys Freds

Aquesta finca se situa en la confluència de dues àrees de gran significació religiosa i cultural del call: els Banys Freds i la Sinagoga dels francesos. (Imatge: Carrer de l’Arce de Sant Ramon del Call, encarat al Carrer del Call).

Porcelanas Pepa.

Arc de Sant Ramón del Call, 5

Venda de porcellanes, decoració i classes de pintura en porcellana.

La primera denominació obeïa a la situació de la miqvé o bany ritual per immersió en aigua corrent on els jueus es purificaven: la documentació escrita ens testimonia que, en època medieval, en aquest carrer s’hi ubicaven uns banys freds.

L’antic carrer dels Banys Freds té un traçat molt irregular, en forma de quatre. Al final del carrer, hi havia existit un carreró que menava a la baixada de Santa Eulàlia. El tram meridional estava cobert per una llarga volta, que menava directament al Castell Nou a través d’un pas elevat. En fotografies de finals del s. XIX es pot veure encara l’arc que donà nom al carrer.

Davant d’aquest carrer, s’hi trobava el complex de sinagogues, d’escoles rabíniques (ieshibot) i de fundacions pietoses (hebreu hqdš; veg. la làpida commemorativa dedicada a Samuel ha-Sardí, encastada a la façana del núm. 1 del carrer Marlet), documentades ja al segle XIII, que feren valdre a Barcelona la fama merescuda de centre de saviesa jueva.

Tenim porcellana en blanc perquè els clients la decorin al seu gust. Proveïm restaurants i particulars en serveis per la taula i la decoració. El forn propi i les classes de pintura de porcellana complementen la nostra botiga.

Serveis: Venda al major i al detall. Forn propi, decoració i classes.
Productes: Cristalleries, coberteries, vaixelles, safates i tot tipus de peces.
Propietari: Pepa
Any de fundació  1982
Telèfon: 93 3027542
Horari: 10 a 20,30 h

VULL ESCANEJAR UN ALTRE CODI