Carrer de Marlet, llindar del quadrant de cases més religiós i savi del Call

Sinagoga de Barcelona “Schlomo Ben Adret”

C/ Marlet nº 5

  Edat Mitjana

Carrer de Marlet, llindar del quadrant de cases més religiós i savi del Call

Un dels noms d’aquest carrer era el de l’Escola (sinagoga) de les Dones, possiblement pel fet que s’hi trobava un edifici adjacent o bé una entrada separada de la Sinagoga Major per a les dones. (Imatge: Làpida commemorativa de la Pia Almoina del Call (heqdesh), fundada pel rabí Samuel Ha-Sardí, col·locada de nou a l’edifici de 1820).

Sinagoga de Barcelona “Schlomo Ben Adret”

C/ Marlet nº 5

Lloc històric – cultural i religiós, Museu i Sinagoga històrica

En aquest carrer es trobava un dels tres accessos que menaven a la Sinagoga Major.  Un dels noms d’aquest carrer era el de l’“Escola o Sinagoga de les Dones”, car possiblement s’hi trobava un edifici adjacent o una entrada separada a la Sinagoga Major per a les dones. La separació de sexes per al culte és un tret usual en el judaisme medieval i, a la vegada, és indicador de la participació activa de les dones en la vida religiosa, normalment restringida a actes puntuals i al culte domèstic.

Actualment aquest edifici, pertanyent a l’Associació Call de Barcelona, funciona com a sinagoga per a celebracions especials i com a centre informatiu en qüestions de judaisme. En el seu interior es poden visitar restes arqueològiques descobertes en les excavacions de l’any 2002.

El carrer Marlet és un dels carrers més coneguts del call per la làpida encastada en la façana de la casa número 1. La inscripció hebrea commemora la figura de Samuel ben Itshaq ha-Sardí, un dels rabins més rellevants de Barcelona (ss. XII-XIII), per les accions de mecenatge en la fundació de la Pia Almoina del Call. El text hebreu de la làpida pot ser llegit de la manera següent: 1. Pia Almoina (hqdš) 2. Rabí Xemuel (r’ šmwˀl) 3. Ha-Sardí (hsrdy) 4. “La persona generosa prospera” (n’ b’ t’: npš brkh tdwšn, Pr. 11,25).

 

La presencia jueva a Barcelona ha segut molt important per milles de anys i ha aportat molt a la identitat catalana. La Sinagoga “Scholomo Ben Adret” treballa per rescatar la memòria de la presencia jueva a  Barcelona. Oferèix visites guiades en la sinagoga on els visitants poden recórrer una exposició de objectes jueus, escoltar sobre la historia de recuperació de la Sinagoga mes antiga de Europa i sobre la memòria de la presencia jueva a la ciutat, apropar-se a la cultura y i religió jueva

Serveis: Visites explicades en la sinagoga, Cerimònies, Recorreguts guiats, Conferencies, activitats.
Productes: Petits productes jueus ;documents històrics, fotografies, llibres, Col·lecció de objectes jueus.
Any de fundació 2002
Correu electrònic: sinagogamayor@hotmail.com
Web. www.calldebarcelona.org
Xarxes socials:  http://www.facebook.com/pages/Ancient-synagogue
Telèfon: 93 3170790
Horari: De Dilluns a Divendres Estiu: De 10.30 a 18.30 H Dissabtes i  Diumenges de 10.30 a 14.30 H

 


VULL ESCANEJAR UN ALTRE CODI